William Forsythe: Steptext

Steptexter et verk du må se mens du kan. Koreografen William Forsythe har nemlig bestemt at verkene hans bare skal danses så lenge han selv lever og kan ha kontrollen over dem.

(Først publisert i programheftet til Barokk Mesteraften, Den norske opera og ballett, 14.11.2013.)

Steptext. Foto: Erik Berg.
På scenen finner du en kvinnelig og tre mannlige dansere, til tonene av Chaconne fra Partita nr. 2 i d-moll av J.S. Bach, som stadig avbrytes.Steptexter da også et talende eksempel på Forsythes koreografiske «språk». Grunnideen hans er at ballett er som språk, med vokabular og regler for korrekt bruk. Men det er ikke det å bruke språket korrekt som interesserer ham. Han er derimot opptatt av å tøye og bryte det som finnes av regler, og han liker å klusse med ballettens sosiale konvensjoner. I løpet av et verk kan man derfor oppleve at danserne tidvis danser i skumring eller mørke, at sceneteppet går tilsynelatende helt umotivert opp og ned, eller ved at danserne begynner å snakke.
Forsythe er på mange måter en av ballettens representanter for det som gjerne kalles poststrukturalismen, en omveltende tankeretning influert først og fremst av franske etterkrigsteoretikere innen språk, filosofi og litteratur, derbrudder et viktig stikkord.
La deg likevel ikke skremme vekk: Det er fortsatt dans det handler om, utfordrende og derfor spennende dans. Det er første gang Nasjonalballetten danser dette verket, som først hadde premiere i Italia 11. januar 1985. Da hadde Forsythe nettopp tiltrådt som leder for Frankfurt Ballet og skulle snart for alvor bli en internasjonal størrelse. Bevegelsesteoriene sine har Forsythe i hovedsak fra den slovakisk-tyske dansepedagogen Rudolf Laban, som i samarbeid med danseren og koreografen Kurt Jooss i 1920-årene utviklet et system de kalte evkinetikk. Til grunn for det systemet ligger analyserer av hvordan muskler, nerver og sinn virker sammen i et fysisk uttrykk.
William Forsythe ble født i New York i 1949. I 1971 ble han fast tilknyttet kompaniet Joffrey-balletten i Chicago, og tre år senere ble den da 25-årige danseren invitert til Stuttgart Ballet, hvor landsmannen Glen Tetley nettopp hadde blitt kunstnerisk leder. Her koreograferte Forsythe sitt første verk og ble snart ansatt som fast koreograf.
Men det var altså som leder for Frankfurt Ballet Forsythe virkelig skulle få et navn. Her skapte han en rekke balletter som på ulike måter utvidet, snudde opp ned på, vred og vrengte på eller regelrett rev ned tradisjonell ballett, Han benyttet seg ofte av multimediale iscenesettelser som brakte verkene nærmere eksperimentelt teater enn klassisk ballett.
I 2004 sluttet Forsythe i Frankfurt Ballet, etter at de kommunale myndighetene vedtok å kutte ned på bevilgningene til kompaniet. De ville ehller støtte oppunder et kompani som danset klassisk ballett. Forsythe forkynte at han ikke var interessert i å servere ballett som «en finere middagsopplevelse», og forlot derfor Frankfurt Ballet. I 2005 dannet han sitt eget mindre kompani, The Forsythe Company, hvor han fortsatt er virksom.
Nasjonalballetten har tidligere danset Forsythes verkworkwithingwok, Second Detail, The Vertiginous Thrill of Exactitude og Limb´s Theorem.
Steptext vises som en del av Den Norske Opera og Balletts forestilling Barokk Mesteraften, premiere 14. november 2013.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *