Til streik for pensjon

I går la 2874 journalister ned pennen og gikk ut i streik. Arbeidsgiverne mener Journalistlaget har forkastet mange gode løsninger.

(Først publisert i Klassekampen 13.05.2004.)
Streiken rammer 69 aviser, elleve lokal-tv-stasjoner, fire multimedieselskaper og NTB. Unntatt fra streiken er Klassekampen, Dagsavisen, Nationen, Vårt Land og Dagen, i tillegg til flere småaviser. Journalistene i TV 2, NRK, Kanal 24 og P4 er ikke omfattet av oppgjøret, og vil derfor sende som normalt. Også Dagbladets nettsider er oppe.

Mekling på overtid Meklingen foregikk i sju timer over fristen før et enstemmig landsstyre i Norsk Journalistlag (NJ) vedtok å gå til streik.

Det var ikke mulig å bli enige i spørsmålet om tjenestepensjon.
Vi hadde en formulering om at det skulle foreligge en felles forståelse mellom ledelse og ansatte hvis pensjonsordningen i den enkelte mediebedrift skulle endres. Men Mediebedriftenes Landsforening (MBL) uthulet denne formuleringen slik at resultatet ville blitt at arbeidsgiverne fortsatt skulle sitte med styringsretten, sier Ann-Magrit Austenå, leder i Norsk Journalistlag.

Lønnstillegg I tillegg til har NJ stilt krav om likebehandling av faste og midlertidig ansatte og inntil 10.000 kroner i lønnstillegg til 476
journalister med en gjennomsnittlig lønn på 265.000.

Arbeidsgiverne nektet å vise kortene på andre områder før pensjonsspørsmålet var løst. Vi kunne ikke godta en dårlig løsning på pensjon når de ikke flagget hva de ville tilby oss for midlertidig ansatte og et løft for de lavest lønte medlemmene, sier Austenå i pressemeldingen som NJ sendte ut da streiken var et faktum.

MBLs forhandlingsleder Arvid Sand mener på sin side at NJ har forkastet mange forslag til gode løsninger.

Når det gjelder pensjonsspørsmålet har vi beveget oss langt inn på NJs banehalvdel. Vi har vært villige til å gå lenger enn i noen tidligere mekling for å få til en løsning, men vetoretten sto vi fast på, sier Sand til MBLs eget nettsted, dagensmedier.no.

LagreLagre

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *