Skeiv seminarrekke 2009-2011

Litteraturhuset i Oslo

«Jeg er forelska. I Yngve.» Maskulinitetens grenser i Tore Renbergs bøker om Jarle Klepp.
Onsdag 25. mai 2011, kl. 18:00
Sal: Kverneland
Arrangør: Nettverk for forskning om homoseksualitet (UiO)

Forholdet mellom kjønnene har vært viktig i Renbergs forfatterskap helt siden romanen «Matriarkat» (1996). I bøkene om Jarle Klepp (til nå utkommet: Mannen som elsket Yngve, 2003; Kompani Orheim, 2005; Charlotte Isabel Hansen, 2008 og Pixley Mapogo, 2009) fortsettes utforskningen av de forskjellige sidene ved maskuliniteten. Rivalisering, kjærlighet, vennskap og seksualitet blir i romanene opplevd og utforsket av Jarle Klepp. Men hva ligger i begrepet «mannlighet» for Jarle, og hvilke grenser er det vi som lesere konfronteres med i det vi kommer inn i Jarles univers?

Lars Rune Waage er førsteamanuensis ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen.
Seminaret vil foregå på norsk.

Folk flest er skeive. Agnes Bolsø om begjærsforståelser.
Onsdag 30. mars 2011, kl. 18:00
Sal: Kverneland
Arrangør: Nettverk for forskning om homoseksualitet

I fjor ga Agnes Bolsø, førsteamanuensis ved NTNU, ut boka Folk flest er skeive. Nå kommer hun til Skeiv seminarrekke for å forklare hvilken forståelse av seksuelt begjær som ligger til grunn for påstanden i boktittelen, og hvordan denne forståelsen kan anvendes i analyser av seksuell praksis.

Inversjon og perversjon. Homoseksualiteten i psykiatrien.
Tirsdag 15. februar 2011, kl. 18:00
Sal: Kverneland
Arrangør: Nettverk for forskning om homoseksualitet

Historiker Runar Jordåen har sett på hvordan homofili ble forstått i norsk psykiatri og psykologi fra slutten av 1800-tallet og fram til 1960. Materialet er tidsskrifter, lærebøker og fagbøker, men også strafferett, debatter om seksualmoral og Det norske forbundet av 1948s argumentasjon, spesielt på 1950-tallet.

I seg selv ikke et problem. Jens Bjørneboe og homoseksualiteten.
Onsdag 26. januar 2011, kl. 18:00
Sal: Nedjma
Arrangør: Nettverk for forskning om homoseksualitet

Professor Tore Rem innleder med bakgrunn i sin nye bok, Født til frihet. En biografi om Jens Bjørneboe. Det blir kommentarer fra forsker Hans W. Kristiansen og forfatter Gudmund Vindsun.

Tilbake til fremtiden. Mot en progressiv queeraktivisme.
Tirsdag 30. november 2010, kl. 18:00
Sal: Kverneland
Arrangør: Nettverk for forskning om homoseksualitet

Hva skjer med kjønns- og seksualpolitikken om vi i stedet for å se fremover vender blikket til siden eller bakover? Mathias Danbolt er ph.d.-stipendiat i kunsthistorie ved UiB og redaktør av Trikster – Nordic Queer Journal.

«Når du blir stor og gifter deg…». Tid, sted og seksualitet.
Torsdag 28. oktober 2010, kl. 18:00
Sal: Kverneland
Arrangør: Nettverk for forskning om homoseksualitet

Janne Bromseth er medieviter og kjønnsforsker ved Centrum för genusstudier, Stockholms universitet. Sammen med sosialantropolog Fanny Ambjörnsson jobber hun med prosjektet «Queerkids, (baby)-butchar og lesbianer. Livsvillkor og motståndsstrategier bland två generationer lbt-kvinnor och queer ungdom».

Å fylle L-ordet med mening. Om lesbisk identitet.
Tirsdag 24. august 2010, kl. 18:00
Sal: Nedjma
Arrangør: Nettverk for forskning om homoseksualitet

Det var som å komme hjem. Slik beskriver mange det å komme på et lesbested for første gang. Men samtidig har mange tydeligvis behov for å ta et forbehold om hvor viktig miljøet var – og er – for dem. «Miljøet» er først og fremst «de andre». Sin egen rolle i miljøet mener de fleste at var og er mer perifer. Det var alltid noen andre som var mer lesbiske enn dem.

Så hvorfor har norske lesber så ambivalente fortellinger om lesbemiljøet? Hvorfor hisser noen seg opp over at lesber velger Efva Attling-ringer når de gifter seg? Og hva har alt dette med Alices sexkart å gjøre?
Siri Lindstad (1971) er journalist med kjønn og seksualpolitikk som fagfelt. Hun var en av bidragsyterne til den feministiske antologien Råtekst, som kom i 1999. Hun var dessuten med og startet det feministiske tidsskriftet Fett, som hun var redaktør for fra 2007 til 2008. Høsten 2010 kommer hun med boken Å fylle L-ordet med mening. Sexkart, slips og lesbiske liv.

Homohjerner?
Tirsdag 8. juni 2010, kl. 18:00
Sal: Nedjma
Arrangør: Nettverk for forskning om homoseksualitet

Isabelle Dussauge, medisinhistoriker og forsker ved Linköping universitet, snakker om alt du ikke fikk høre om på Hjernevask.

Stadig vekk hevder naturvitenskapelig forskning at den kan påvise at seksuelle preferanser og kjønnsidentitet er noe som sitter i hjernen. Ofte brukes slike funn til å «bevise» at homoseksuelle og heteroseksuelle er grunnleggende forskjellige, at seksuelle preferanser er medfødt, og at homoseksuelle egentlig er som det «motsatte» kjønnet.

Historien viser hvordan naturvitenskapens oppdeling av mennesker i stabile, biologisk funderte kategorier kan være farlige for minoriteter, det være seg etniske, kulturelle eller seksuelle minoriteter. Likevel står «født sånn»-forståelsen høyt i kurs innen homobevegelsen.

Men hva kan egentlig dagens hjerneforskning fortelle om seksuell identitet? Hvorfor er hjernen så populær? Og hvordan bør homobevegelsen forholde seg til hjerneforskning av dette slaget?

Seminarspråk: Svensk

Skeiv seminarrekke. Program lanseres senere.
Tirsdag 4. mai 2010, kl. 18:00
Sal: Kverneland
Arrangør: Nettverk for forskning om homoseksualitet

Skeiv seminarrekke. Program lanseres senere
Tirsdag 13. april 2010, kl. 18:00
Sal: Kverneland
Arrangør: Nettverk for forskning om homoseksualitet

Kvinnerettigheter og homotoleranse. Norges nye eksportvare?Tirsdag 9. mars 2010, kl. 11:00
Sal: Amalie Skram
Arrangør: Skeivt forum, Skeiv seminarrekke, Skeiv ungdom og LLH

Preges vårt syn på «de andres» kjønn og seksualitet av vestlig kulturimperialisme? Skeivt forum, Skeiv seminarrekke, Skeiv ungdom og LLH inviterer til konferanse om kjønn og seksualitet i et tverrkulturelt perspektiv. For å utfordre vedtatte kategorier og diskutere hvordan vi kan jobbe med kjønns- og seksualitetsspørsmål internasjonalt, har vi invitert en rekke fremstående internasjonale forskere og aktivister.

11:00 Åpning av konferansen ved Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og leder av LLH Karen Pinholt. 

11:00-15:00 Kjønn – seksualitet – kultur 
Organisasjoner som jobber med seksuell orientering og kjønnsidentitet internasjonalt støter raskt på utfordringer knyttet til spørsmål om identitet og selvforståelse. Formiddagen byr på kunnskap om kulturspesifikke kjønns- og seksualitetsforståelser gir bedre forutsetninger for å arbeide sammen på tvers av kulturgrenser. 

Signe Arnferd: Changing perceptions: Re-thinking gender, re-thinking queer in Africa. 

Ruth Vanita: Queering India: Same-Sex Love and Eroticism in Indian Culture and Society 

Victor J. Mukasa, Peterson Toscano, Haneen Maikey and Glenn Retief: Perspectives on sex and gender from a transgender lesbian in Uganda, a gay man in the US, a Palestinian lesbian in Israel, and a gay man in South Africa. 

16:00-20:00 Solidaritet eller kulturimperialisme?
Likestilling mellom kjønnene og toleranse overfor homofile er brennhete spørsmål mange steder i verden. I europeiske land trekkes temaene inn i debatter om integrering av etniske minoriteter. Ettermiddagens fokus er å finne gode strategier i kampen for rettigheter, på tvers av nasjons- og kulturgrenser. 

Haneen Maikey: Israel, Palestine, and Queers: Developing a political discourse in Palestinian society that challenges “gay imperialism”.

Glen Retief: A sexual orientation non-discrimination clause in the post-apartheid Bill of Rights: What the global civil rights victory in South Africa teaches us about advocating LGBT rights in a non-Western cultural context. 

Victor Mukasa: The U.S. Christian Right attack on lesbian, gays, bisexuals and trans persons in Africa: Introduction of the “Anti-homosexuality Bill” in Uganda. 

Jin Haritaworn: Gender and Sexuality Discourse in the War on Terror. 

Peterson Toscano: Extracts from his performance “Doin’ Time In The Homo No Mo’ Halfway House” about the “Ex-gay” movement in the US.

Påmelding: Innen 4. mars til marna@llh.no 
Arrangementet vil foregå på engelsk. Mellom for- og ettermiddagsbolken vil det bli enkel servering. Det er mulig å delta kun på en av bolkene.

Presentasjon av innlederne:
Haneen Maikey is a Palestinian citizen of Israel and the director of Al-Qaws («the rainbow» in Arabic) for Sexual and Gender Diversity in Palestinian Society. She is a graduate from the Hebrew University of Jerusalem where she has an MA in NGOs Management & Community organizations.

Signe Arnfred is associate professor at the Institute for Society and Globalisation (ISG) and head of the Centre for Gender, Power and Diversity at Roskilde University. 2000-2006 she worked at the Nordic Africa Institute in Uppsala as coordinator of the Sexuality, Gender and Society in Africa research programme. One book resulting from this work was published in 2004 (Signe Arnfred (ed): Re-thinking Sexualities in Africa, the Nordic Africa Institute). Another one will be out early 2010 (Akosua Adomako Ampofo and Signe Arnfred (eds): African Feminist Politics of Knowledge – Tensions, Challenges, Possibilities, the Nordic Africa Institute). In a long term research project Arnfred investigates Sexuality and Power in northern Mozambique. Other work focuses on African post-colonial feminist theory and on areas of convergence between social science, feminism and art. 

Jin Haritaworn has done writing and activism around anti/racism in queer and trans spaces in Britain and Germany. Newly based at Helsinki University, Jin is particularly interested in thinking about the travels of homonationalist activism in Europe, and how we may begin to forge an anti-violence movement that does not combat some forms of violence by bolstering others.

Victor Mukasa is Program Associate for the Horn, East and Central Africa for the International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC), and a prominent transgender lesbian activist from Uganda with substantial experience in LGBT advocacy work. Aside from being the co-founder and the president emeritus of Sexual Minorities Uganda (SMUG), Victor is a founding member of several Ugandan rights groups, including East and Horn of Africa Human Rights Defenders Network, EHAHRDN (2005), Freedom and Roam Uganda, FARUG (2002), and the Pan African group African Solidarity (2006). Victor has also served as a board member of many African and international LGBT groups, including Gender Dynamix (South Africa), Behind the Mask (South Africa), Coalition of African Lesbians (Pan African), and the International Lesbian and Gay Association (ILGA).

Glen Retief is a South African writer currently based in the United States. His memoir, The Jack Bank, about growing up white and gay in apartheid South Africa is forthcoming from St. Martin’s Press. He holds a Ph.D. from Florida State University in Creative Writing. He was a member of a core group of a dozen or so activists responsible for lobbying the liberation movements to prohibit antigay discrimination in the post-apartheid Bill of Rights. His essay «Keeping Sodom Out of the Laager» (1992) is one of the most frequently-cited studies of sexual policing under apartheid. He teaches creative nonfiction at Susquehanna University.

Peterson Toscano is a theatrical performance activist using comedy and storytelling to address social justice concerns. He spent 17 years and over $30,000 on three continents attempting to change and suppress his same-sex orientation and gender differences. Since 2003 he has traveled in North America, Europe, and Africa performing at diverse venues and speaking in the media. Having spent a decade detoxing from years of repression and misinformation, he began to go beyond his own experience and write plays that explore sexism, racism, the environment, violence and gender. His newest play is about transgender Bible characters.

Ruth Vanita is an Indian academic, activist and author who specialize in lesbian and gay studies, gender studies, and British and South Asian literary history. She was a co-founder and editor for many years of Manushi, a pioneering journal that combined academic research and grassroots activism. She was a reader at Miranda House, University of Delhi and in the English Department at the University of Delhi and is now Professor at the University of Montana. She is the author of several books, among them Sappho and the Virgin Mary: Same-Sex Love and the English Literary Imagination (1996), Same-Sex Love in India: Readings in Literature and History (2000), Love’s Rite: Same-Sex Marriage in India and the West (2005) and Gandhi’s Tiger and Sita’s Smile: Essays on Gender, Culture and Sexuality (2006). She has received numerous fellowships, including the NEH-ACLS and the Fulbright, and is currently researching the poetics of gender in eighteenth-century Hindi and Urdu poetry.

Lesbisk liv i Danmark
Tirsdag 16. februar 2010, kl. 18:00
Sal: Nedjma
Arrangør: Nettverk for forskning om homoseksualitet og Skeivt forum

Skeiv seminarrekkes februarseminar tar et dypdykk i lesbisk liv i Danmark. Vi har den glede å kunne vise den helt nye dokumentarfilmen ”Goddag, mit navn er lesbisk” av Minna Grooss og Iben Haahr Andersen. Med befriende selvironi gir filmen en tour de force i kvinnekjærlighetens historie i Danmark fra 1950-tallet og fram til i dag.

Møt både kvinner som levde i skapet i etterkrigstidens moralske Danmark og kvinner som lever i dagens normbrytende skeive miljøer. Syttitallets frittalende lesbiske kvinner kjempet mot bh’r, sminke og menn på Femø-leirene, mens Ena, profesjonell MC i gruppa Fagget Fairy, kjemper mot familiens fordommer og for retten til å være seg selv. Kvinner mellom 19 og 84 år forteller om sex, ensomhet, kjærlighet, kjønnsroller, fester, familien og foreldrerollen. 

Til å kommentere filmen har vi invitert aktivisten og filmregissøren Rosa Juel Nordentoft fra Københavns queermiljø. 

Myndig, mannhaftig og kvinne. Et møte med billedhuggeren Ambrosia Tønnesen
Tirsdag 19. januar 2010, kl. 18:00
Sal: Kverneland
Arrangør: Nettverk for forskning om homoseksualitet og Skeivt forum

Jorunn Veitebergs bok om billedhuggeren Ambrosia Tønnesen (1859-1948) var en av 2009s mest spennende biografier. Så var da også Tønnesen en uvanlig person med et tilsvarende uvanlig yrke. Det å hugge skulpturer i marmor ble regnet som et upassende arbeid for en kvinne av borgerskapet. Likevel brøt Ambrosia opp fra en sikker jobb som lærerinne i Norge for å leve som kunstner i København, Berlin og Paris. Hun fikk en rekke oppdrag, stilte flere ganger ut ved den anerkjente Salongen i Paris, og ble Norges første profesjonelle kvinnelige billedhugger. Privatlivet delte hun med britiske Mary Banks.

Farlige forbindelser? Hva litteraturen har lært meg om «manly love»
Onsdag 2. desember 2009, kl. 18:00
Sal: Nedjma
Arrangør: Nettverk for forskning om homoseksualitet og Skeivt forum

Nils Axel Nissen, professor i amerikansk litteratur ved Universitetet i Oslo, snakker med utgangspunkt i sin nye bok, Manly Love: Romantic Friendship in American Fiction. Den rådende oppfatning om Viktoriatiden har vært at den var preget av følelseskalde og pripne personer, og full av seksuell undertrykkelse og kvelende sosiale konvensjoner. I den grad man overhode uttrykte sine følelser, var det innenfor ekteskapets trygge rammer. Så viser det seg at en mengde historiske kilder har vært tigjengelige i lang tid som nyanserer dette stereotype bildet. I Manly Love bruker Nils Axel Nissen romaner og noveller fra annen halvdel av 1800-tallet som kilder til å utforske et glemt, men ikke desto mindre utbredt fenomen i perioden: lidenskapelige vennskap mellom menn.

Forfatterens granskning av datidens amerikanske skjønnlitteratur avdekker en viktig litterær genre i perioden, som skildret romantiske vennskap mellom menn (og mellom kvinner). Med dyptpløyende analyser av sentrale verk av Mark Twain, Henry James, William Dean Howells og andre, identifiserer Nissen genres sentrale særtrekk og utforsker forholdet mellom romantiske vennskap i litteraturen og i det virkelige liv. Ved å posisjonere disse vennskapene i sentrum for kulturen, endrer Nissen radikalt på vår forståelse av den litterære kanon. Med sin dype innsikt i periodens intellektuelle og følelsesmessige liv, gir Manly Love en ny forståelse av hva amerikanere på 1800-tallet tenkte om kjærlighet, vennskap, ekteskap og sex.

Seminarspråk: Norsk

Warning! Hiv-menn!
Tirsdag 10. november 2009, kl. 18:00
Sal: Nedjma
Arrangør: Nettverk for forskning om homoseksualitet

Hva er en «hiv-mann»? Hvorfor får han så store oppslag i media? Hva skjer når vi lar oss styre av redselen for «de andre»? Og hvordan kan det ha seg at vi ser bort fra grunnleggende menneskerettigheter når det gjelder nettopp hiv-positive mennesker?

Med Anna-Maria Sörberg.

Vold mot »homofil» ungdom
Mandag 5. oktober 2009, kl. 18:00
Sal: Kverneland
Arrangør: Nettverk for forskning om homoseksualitet og Skeiv forum

Tidligere har vi hørt at ikke-heteroseksuell ungdom er mer utsatt for vold og overgrep enn andre unge. Stemmer det?

En ny representativ, generell undersøkelse om utsatthet for vold og overgrep blant unge i Norge viser at unge med tiltrekning til samme kjønn eller homofil/lesbisk identitet IKKE ser ut til oppleve mer vold enn andre unge. Derimot er de oftere utsatt for ulike typer krenkelser som vi gjerne forbinder med mobbing mellom jevnaldrende – erting, knuffing, ukvemsord, verbale trusler og seksuell trakassering. Forskjellen i resultater mellom denne undersøkelsen og tidligere undersøkelser av utsatthet for vold blant unge med homofil eller lesbisk identitet inviterer til en diskusjon om metoder og fortolkninger i denne typen forskning.

Forskerne Kari Stefansen og Kristinn Hegna fra NOVA innleder til diskusjon.

Seminarspråk: Norsk.

Dødelige identiteter?
Tirsdag 1. september 2009, kl. 18:00
Sal: Nedjma
Arrangør: Nettverk for forskning om homoseksualitet

Hvorfor har vi ikke L-gjengen og H-gjengen herjende i Oslos gater? Hvorfor tar unge homofile livet av seg i stedet for å gjøre opprør mot de heteroseksuelle undertrykkerne? Hvem lærer unge skeive å hate seg selv?

Kulturviteren Tone Hellesund har forsket på homoseksualitet, marginalisering og selvmord. I boken Identitet på liv og død som kom i vinter, møter vi et knippe unge, norske personer som har forsøkt å ta sitt eget liv, eller som har slitt med selvmordstanker på grunn av sin seksualitet. På et tidspunkt ønsket de heller å dø enn å skulle leve med og stå fram med en homofil identitet.

Gjennom historiene til disse personene viser Hellesund hvordan grupper og identiteter marginaliseres, men også hvordan de rådende forståelsene av seksuelle identiteter kan ha problematiske trekk.

Seminaret er det første i høstens rekke av skeive seminarer. På grunn av den fantastisk gode oppslutningen om vårens seminarrekker har vi nå flyttet en etasje opp i Litteraturhuset, til salen Nedjma, med enda flere sitteplasser!

Hvordan snakke om seksualitet i skolen?
Onsdag 10. juni 2009, kl. 18:00
Sal: Kverneland
Arrangør: Nettverk for forskning om homoseksualitet

Jobber du i skolen? Har du barn? Eller husker du bare hvordan sex- og samlivsundervisningen var da du selv gikk på skolen? Da er dette kvelden for deg.

Dagens lærebøker og undervisning bidrar ikke i tilstrekkelig grad til å hindre trakassering, diskriminering og overgrep relatert til seksualitet og kjønn blant elevene. Det er påstanden fra Åse Røthing og Stine Helena Bang Svendsen i den nye boka Seksualitet i skolen. De skisserer i stedet opp andre og nye perspektiver og måter som lærere kan undervise på, slik at elevene kan få et godt grunnlag for å mestre utfordringer knyttet til egen og andres seksualitet.

Åse Røthing jobber som forsker ved prosjektet CULCOM, Kulturell kompleksitet i det nye Norge, Universitetet i Oslo. Hun var også en av redaktørene for boka Norske seksualiteter, som kom tidligere i år.
Stine Helena Bang Svendsen er stipendiat på institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU.

Skeive lesingar av Bibelen – kva medfører dette?
Onsdag 6. mai 2009, kl. 18:00
Sal: Kverneland
Arrangør: Nettverk for forskning om homoseksualitet og Skeivt forum

Halvor Moxnes og Jorunn Økland er to av landets fremste bibelfortolkarar som brukar queer teorien sine verkty til å kome med nye innsikter i utvalde tekstar. Kva er grunnlaget for slike lesingar, og kva nytt medfører dei?

I innlegget «Hva gjør en skeiv Jesus i en «normal» verden?» argumenterer Moxnes for at Jesu liv, hans ord og handlingar, set spørsmålsteikn ved ein ‘normal’ maskulinitet. Korleis sette Jesu spørsmålsteikn ved mannleg identitet som prega samfunnet i det fortidige Israel?

Økland sitt innlegg, » Skeive fornuftssirkler – om hvorfor skeiv bibelforskning er helt streit «, tek utgangspunkt i feministisk vitskapsteori. Fokuset ligg på korleis skeive lesingar av bibelen ikkje er ‘skeivare’ enn heteronormative, pietistiske, teologiske osb. Innser kristne organisasjonar at dei òg ‘bøyer’ bibelen når dei bygg kjønnsdiskriminerande institusjonar?

Halvor Moxnes er professor i teologi ved Universitetet i Oslo, og forskar særleg på Det nye testamentet, familie, seksualitet og kjønnsroller, kulturell kontekst for bibelfortolking, den historiske Jesus og sosialantropologi og bibeltolking. Moxnes har også fronta homofile rettar både i kyrkja og ellers i norsk samfunnsliv.

Jorunn Økland er professor i tverrfaglig humanistisk kjønnsforsking ved Universitetet i Oslo, og forskar særleg på korleis kjønnsteori kan innpassast i ein meir allmenn tolkningsteori; på Det nye testamentet (særleg Paulus og Johannes’ openberring), og på Bibel-bruk i moderne kultur og filosofi. Doktoravhandlinga hennar tok utgangspunkt i bibeltekstane som påbyr kvinner å bruka skaut.

En helkveld i dress! Drag kings i teori og praksis
Torsdag 2. april 2009, kl. 18:00
Sal: Kverneland
Arrangør: Nettverk for forskning om homoseksualitet

Anna Olovsdotter Lööv snakker om dragkinging i Sverige – feministiske praksiser, intime fellesskap og skeive identiteter. Lööv er doktorgradsstipendiat ved Centrum för genusvetenskap ved Lunds universitet. Hennes forskning baserer seg på feltarbeid blant svenske drag kings.

Gjesteopptreden med Da Kings!
http://www.dakings.no

Menn som selger sex – prostitusjon eller bare en homogreie?
Torsdag 12. mars 2009, kl. 18:00
Sal: Kverneland
Arrangør: Nettverk for forskning om homoseksualitet

Prostitusjon forbindes i de aller fleste tilfeller med kvinner i utsatte posisjoner som selger sex. Men hvor finnes menn som selger sex i diskusjonen om prostitusjon? Hva skjer med vårt syn på prostitusjonen og dens akøtrer når den ikke finner sted innenfor rammene av en heteroseksuell praksis?

Innledere:

Inger Bjørne-Fagerli har i sin masteroppgave tatt utgangpunkt i to menns erfaringer med salg av sex. Hun konstaterer at mannlig prostitusjon forblir usynlig i og med at den ikke passer inn i vår forestilling om prostitusjon som et uttrykk for kvinners underordning og sexselgeren som er offer.

Annelie Siring er doktorgradsstipendiat ved Gøteborgs universitet. Med utgangspunkt i en svensk kontekst viser hun i sin forskning hvordan det finnes klare skiller i synet på mannlig homoseksuell prostitusjon vs. heteroseksuell prostitusjon. Hun stiller spørsmål ved påstanden om at mannlig prostitusjon er så skjult, slik man ofte hevder, og hun peker på at det kanskje er helt andre mekanismer som gjør at den oppleves som usynlig.

Seminaret er gratis og pent for alle. Seminarspråket er svensk.

Journalist, fagbokforfatter og kulturprodusent

Webhotell levert av Zondo Norge AS