– Trenger mal, ikke mangfold

Standardisering sikrer kvaliteten på vitenskapelige artikler. Det mener redaktør Magne Nylenna, som forsvarer IMRAD-modellen.

(Denne artikkelen ble først publisert i Forskerforum 6/10.)

– Det er feilslått å beskrive IMRAD-modellen som en trussel mot vitenskapelig formidling, sier Magne Nylenna, redaktør av Helsebiblioteket.no i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Han er uenig i kritikken flere forskere kom med i Forskerforum 5/10 mot den såkalte IMRAD-modellen. Dette er et standardformat for disponering av vitenskapelige tekster og tas i bruk innenfor stadig flere disipliner. Men kritikerne mener at IMRAD er en mager og prefabrikkert modell der faglige refleksjoner i verste fall siles vekk.

Presisjon er målet

– Nei, IMRAD-modellen er ikke skapt for personlige essays. Men så er da også sakprosa noe annet enn skjønnlitteratur. I fagformidling er det ikke variasjon og mangfold som er målet, men presisjon og entydighet. IMRAD er resultatet av arbeidet for å forbedre kvaliteten på den vitenskapelige fagformidlingen.

Fortsett å lese – Trenger mal, ikke mangfold