14 professorer – bare menn

Også i kvinnedominerte fag er professorene menn. Forskningsaktiviteten må opp slik at flere kvinner kan kvalifisere seg, mener Gerd Bjørhovde, leder av Kif-komiteen.

(Denne artikkelen ble først publisert i Forskerforum 6/10.)

Ved Høgskolen i Lillehammer, Avdeling for helse- og sosialfag, er alle de 14 professorene menn.

– Den manglende kjønnsbalansen i akademia blir spesielt interessant når man ser på de kvinnedominerte områdene, slår Ingrid Guldvik fast. Hun er selv førsteamanuensis ved avdelingen.

Færre professorater

At menn dominerer i toppstillingene også innenfor kvinnedominerte fag, er ikke unikt for Høgskolen i Lillehammer. En undersøkelse gjort av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste i 2008 viste at bare 31 prosent av professoratene innen helse- og sosialfagene ved de statlige høgskolene er besatt av kvinner. Samtidig har de kvinnedominerte høgskoleutdanningene langt færre professorater enn de mannsdominerte. Helse- og sosialfagene har nesten dobbelt så mange fagstillinger som teknologiavdelingene, samtidig som antallet professorater er omtrent det samme. I forhold til antall fagstillinger har teknologiavdelingene altså nesten dobbelt så mange professorater som helse- og sosialfagene.

– Vi spurte oss om det er slik at de statlige høgskolene tildeler flere professorater til mannsdominerte områder. Disse tallene bekrefter dette, sa Linda M. Rustad i en kommentar da undersøkelsen forelå. Rustad er seniorrådgiver for Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif).

Navy_nurses_attending_class_-_1940s

Fortsett å lese 14 professorer – bare menn